ព្រោះតែអូន Pruos Te Oun | Jay Chan | Nhạc Khmer Hay Nhất Hiện Nay

50ព្រោះតែអូន Pruos Te Oun | Jay Chan | Nhạc Khmer Hay Nhất Hiện Nay
Mọi Người LIKE👍 VÀ ĐĂNG KÍ KÊNH Ủng Hộ Em Nhé!!! Xin Cảm Ơn!!!

Follow Anh Sáu Channel))
Facebook:
Fan page:
Tik Tok:
Đăng kí kênh tại đây:

© Copyright Jay Chan Muzik Entertainment

#Đăng_kí_KÊNH_giúp_mình_nhé #ProusTeOun #JanChan #NhacKhmerHayNhatHienNay #nhackhmerhay2020
🚫 If any producer or label has an issue with any of the uploads please get in contact: kanpekigeun11@gmail.com . Thank You!
🚫 Nếu có bất cứ thắc mắc, khiếu nại nào về bản quyền hình ảnh cũng như âm nhạc liên hệ trực tiếp với tôi qua địa chỉ email: kanpekigeun11@gmail.com . Xin cảm ơn!

Nguồn: https://tinquangbinh.net/

Xem thêm bài viết khác: https://tinquangbinh.net/am-nhac/

50 COMMENTS

  1. Jay chan | Kron te khernh kal na | bản mới nè mọi người.
    https://www.youtube.com/watch?v=Tr9GUI4APaY

  2. Nghe nhạc khmer tôi rất thích và nhớ lại những năm 80 tk trước tôi sống và sinh hoạt với ae nhân dân kampuchia tại vùng đông bắc..kpc
    Những đêm rom vông tiệc cưới rất vui..

  3. Người khmer khi nhậu hay mở bài này to đùng lun…. mình là ví dụ bự chà bá….. 😁

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here