Quảng Bình

VĂN HÓA - THỂ THAO

AN NINH - CHÍNH TRỊ

THƯ VIỆN ẢNH

KINH TẾ - XÃ HỘI

Du lịch Quảng Bình không ngừng tăng trưởng.t9/2018 lượt khách tăng 18,4% so với cùng kỳ

Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, trong 9 tháng năm 2018, tổng số lượt khách du lịch đến với Quảng Bình đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 18,4% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 129,7 nghìn lượt khách, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 3.300 tỷ đồng.

Y TẾ - GIÁO DỤC